Ngân hàng bảo lãnh dự án Grand Sunlake Văn Quán

Ngân hàng HD Bank chi nhánh Hồ Gươm phát hành bảo lãnh cho người mua nhà tại dự án Grand Sunlake với tổng giá trị 1.200.000.000.000 tỷ đồng. HD Bank sẽ đảm bảo cho nghĩa vụ hoàn trả các khoản tiền mà chủ đầu tư có nghĩa vụ hoàn trả đối với bên mua khi chủ đầu tư bàn giao nhà không đúng tiến độ cam kết theo hợp đồng mua bán đã ký