Dự án chung cư Grand Sunlake 135 Trần Phú, Hà Đông: Đã đủ điều kiện mở bán hay chưa?

Dự án chung cư Grand Sunlake 135 Trần Phú, Hà Đông là một trong những dự án được quan tâm nhất hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang băn khoăn liệu dự án đã đủ điều kiện mở bán chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn về dự án này qua bài viết dưới đây.

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 37/2021/CV/TLVN ngày 09/4/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam. đại diện Liên danh chủ đầu tư về Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai để bản và cho thuê Công trình khu nhà 45-50 tầng, khu đất hỗn hợp HH nằm trong dự án Trung tâm Thương mại, văn phòng, chung cư cao tầng Hesco đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản

Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; các văn bản pháp luật khác có liên quan; hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 238/BXD-QLN ngày 07/10/2019. Trên cơ sở các hồ sơ tài liệu do chủ đầu tư cung cấp, sau khi kiểm tra hồ sơ, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Nhà ở hình thành trong tương lai tại Công trình khu nhà 45-50 tầng, khu đất hỗn hợp HH nằm trong dự án Trung tâm Thương mại, văn phòng, chung cư cao tầng Hesco tại phường Văn Quán, quận Hà Đông đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản tổng số là 545 căn hộ, thuộc 02 khối nhà cao 45 và 50 tầng (khối 45 tầng là 86 căn hộ; khối 5g tầng là 459 căn hộ), được xác định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 4132/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND Thành phố Hà Nội, Văn bản số 675/HĐXD-OLTK ngày 18/12/2020 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng. Văn bản số 37/2021/CV/TLVN ngày 09/4/2021 của chủ đầu tư do Liên danh Công ty Cổ phần thiết bị Thủy lợi và Công ty Cổ phân Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam thực hiện phù hợp quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư dự án trước khi kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam cam kết Công ty chưa ký hợp đồng mua bán, cho thuê và không được thế chấp tại bất kỳ tổ chức, tổ chức tín dụng, cá nhân nào đối với 545 nhà ở thuộc Dự án (tại Văn bản số 37/2021/CV/TLVN ngày 09/4/2021). Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cam kết và quy định tại Điều 147 Luật Nhà ở năm 2014 và Điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Trước khi Chủ đầu tư ký hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án được quy định trong Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Đất dai và các văn bản hướng dẫn thực hiện; chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

Công khai thông tin về bất động sản được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật trong đó, thông báo cho khách hàng biết việc phải điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án (do tiến độ thực hiện Dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư số 4132/QĐ-UBND ngày 06/7/2017. Tiến độ lực hiện Dự án: Hoàn thành đưa công trình vào sử dụng quý IV/2020).

– Chủ đầu từ có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 8, Khoản 7 Điều 22, Khoản 2 Điều 54 và Điều 58 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Điều 147 Luật Nhà ở năm 2014, và điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Liên hệ Ngân hàng thương mại có đủ năng lực theo danh sách công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định để được cấp bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng mua nhà khi ký hợp đồng mua, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai được quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014

Thực hiện đăng ký hợp đồng mẫu làm cơ sở ký hợp đồng bản, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ đã cung cấp; các bên liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện các nội dung nêu tại trục 2 này, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về việc ký hợp đồng bán, thuế mua nhà ở hình thành trong tương lai và các hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư chịu trách nhiệm: – Thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về Quy hoạch, Đầu tư, Đất đai, Nhà ở, Xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Môi trường, Phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật khác có liên quan

Ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở đảm bảo đúng đối tượng theo quy định; sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự ăn đó; nghiêm cấm chủ đầu tư huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo quy định của pháp luật trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động hoặc huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở ứng trước của khách hàng thì phải hoàn

phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thưởng (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán nhà ở với tổ chức cá nhân nước ngoài thì chủ đầu tư chỉ được thực hiện khi đáp ứng các yêu cầu quy định tại: Điều 159, Điều 160 và Điều 161 Luật Nhà ở năm 2014, các Điều 74,75 và Điều 76 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP và khoản 22, 23 Điều 1 của Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; Điều 29 Thông từ 19 2016TT-BXD ngày 30/86/2016 của Bộ Xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình xây dựng, về đảm bảo phòng cháy chữa cháy đối với công trình theo quy định; chỉ thực hiện bàn giao nhà cho người mua nhà khi công trình đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành. – Liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, thực hiện phương án đánh số, gần biến số nhà và biển chỉ dẫn công cộng theo đúng quy định.

Thực hiện chế độ báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án theo quy định tại Điểm b, Khoản 1; Điểm a, Khoản 2 và Khoản 9, Điều 13 Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, gửi về Sở Xây dựng để cập nhật tổng hợp, theo dõi và kiểm tra hướng dẫn thực hiện theo thêm quyền.

Sở Xây dựng thông báo để Liên danh Công ty Cổ phần thiết bị Thủy lợi và Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam và các bên liên quan biết tổ chức thực hiện theo quy định.