Bản tin thi công Grand Sunlake 21-05-2023

Cập nhật tiến độ thi công dự án Grand Sunlake 21/05/2023

  • Gia công, lắp dựng cốt thép cột vách tầng 12 tháp 45 tầng.
  • Tháo dỡ CP cột vách tường tầng 11 tháp 45 tầng
  • Tháo dỡ CP cột vách tường tầng 12 tháp 50 tầng
  • Gia công, lắp dựng CT, MEP cột vách tầng 13 Zone 1.
  • Gia công, nghiệm thu thép tiện ren tháp 45, 50 tầng.
  • NT ME, lực siêt cột vách tầng 13 Zone 1 tháp 50.